İşçilikle ilgili herşey burada


          Bilindiği üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun son bir yılda en çok tartışılan ve buna mukabil değişikliğe uğrayan alanları Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları ve yapım işleri ihaleleridir.

      Özellikle 6552 sayılı Kanunla, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında yıllara yaygın ihaleye çıkılması ve 4857 sayılı İş Kanununun tüm hükümlerinin çalıştırılacak işçiler için uygulanması hükümleri getirilmiştir. Kanunun asıl işveren-alt işveren ilişkisi yeni durumda kamu kurumu için asıl işveren, yüklenici firma için alt işveren şekline dönüşmüş bulunmaktadır. Hatta işçilerin kıdem tazminatları 11.09.2014 tarihinden itibaren kamu kurumlarınca ödenmeye başlanmıştır.

       Bu sebeple bu tür ihalelerde İş Hukuku ve sosyal Güvenlik Hukuku uzmanlarımızla sizlere destek oluyoruz.

          Kısa dönem için yaptığımız üyelik indirimimizden yararlanarak, hem özel sektör işyerleri hem de kamu kurumlarımızın içinde bulunduğu www.kamuihaledestek.com ailemize siz de katılın..Başa Dön